U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Dat wie Doe en doe wie dit hiel wat.

Op 3 juli, is het 25 jaar geleden dat Piet de  Boer met zijn vrouw Hennie en 25 friese paarden voor de koets in Oenkerk op het land van de Praktijkschool een record vestigde met aangespannen paarden.

In het team aanwezig ook, Lammert Haanstra, Leo Kraaijenbrink, Bernard Wentink en Lucas Reinds.
Paul Sietse ter Haar, Doede van der Meer, Herman Fokkens en aardige man met Bril op.


De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten