U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Sûne, libbene, fruchtbere grûn, it lânskip en de rol
fan de mienskip dêr yn.

Sneon 14 augustus om 15.00 oere twa nijsgjirriche lêzingen.

Theo Mulder en Albert van der Ploeg prate beiden oer grûn en lânskip.
Beiden hast oer itselde en dochs oars.

 

Plak fan gearkomste: de pleats fan Van der Kooi neist it Readtsjerkje yn Readtsjerk.
De tagong is gratis. Neitiid is der kofje en kin der neipraat wurde.
  

 

Klik op de plaatsjes foar twa koarte filmkes wêryn't de mannen
fertelle wêr't sy it oer ha sille.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten