U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

U hoeft toch niet meer leren te fietsen?

 

Fietsen: u doet het waarschijnlijk al gedurende uw hele leven, soms al meer dan 60 jaar. De aandacht voor duurzaamheid heeft de belangstelling voor het fietsen vergroot. En zeker door de komst van de elektrische fiets zijn er veel “heropstappers”: fietsers die na jaren auto-rijden de fiets figuurlijk terug gevonden hebben. Wellicht heeft u het zelf ervaren: het verkeer is drukker, zelfs op fietspaden. En soms werken spieren en gewrichten niet meer mee zoals u dat graag zou willen. Waardoor u enigszins onzekerder fietst.

Herkent u dit? Vraagt u zich af of ú nog iets kunt leren? Weet u niet meer waar u op moet letten als u fietst? Of wat u kunt doen als u pech krijgt, midden in een natuurgebied?

De Fietsersbond organiseert samen met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en de gemeentes een Fiets Totaaldag in uw gemeente op maandag 18 oktober 2021. De cursuslocatie is in De Plaats, Schoolstraat 12, Burgum. De zaal is open om 09:30 uur. Twee docenten van de Fietsersbond verzorgen een presentatie over veiligheid, over kleding en verkeersregels. Vervolgens fietst u onder leiding van de twee docenten een korte knooppuntenroute (ook te doen als u geen e-bike heeft). Na terugkomst biedt de Fietsersbond u een eenvoudige lunch aan. In een middagpresentatie is er aandacht voor het afstellen van de fiets, pech-voorbereiding en veilig fietsen. Het programma eindigt omstreeks 15:30 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (ook de lunch is gratis). Aanmelden is echter noodzakelijk door het sturen van een e-mailbericht aan <doortrappen@fietsersbond.nl>. Sluitingstermijn: vrijdagmorgen 15 oktober 2021, 11:00 uur.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten