U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Tusken de Bouwe Pet en de Halligen

Yn dizze griene oase rinne de froulju fan Pier en Douwe harren fol te fretten mei dat krûdige gers, wat in dei letter omset is ta  brûn guod en fan dy heerlike lekkere fette molke.

Op de stikken lân oan de Ottemawei is Pier oant gers skodzjen, mei in ôfgryslik grutte skodder, sadat  hy binnen in kertier san hoeke dien hat.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten