U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

It wiene top headagen yn de Halligen.

Der lei in protte gers en de sinne makke der prachtig hynstfoer fan.

 

 

Lytse balen fan 120 kg is ideaal at jo nei hurd fuorje kinne

In moai gesicht en in moai gefoel dat alles wer oan de kant is.

Dit tafereeltsje hat der mar even stien, omt der in hynsteman út Aldsjerk alles wol graach hawwe woe.

 

Hawwe joo ek ferlet fan sok moai spul ? Belje Jakob 0629588917

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten