U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Sinteklaas komt fansels dit jier ek wer nei Mûnein

 

 
At it allegearre wat mei sit sil Sinteklaas kommende sneun yn de seal fan  It Mounehoekje middeis om fjour oere, mei de bern fan Mûnein/Readtsjerk ferskes sjonge en gesellig sitte.

It is alwer 25 jier lyn dat sinteklaas foar it earst yn it Mounehoekje kaam, doe wiene Bob en Anneke noch in jong stel en har bern wiene noch al ûnder de yndruk fan dat barren.

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten