U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Mei de trije wizen út it easten troch de Trynwâlden.

Kees Brans wie ek altyd fan de partij as it gie om spesjale mominten en ek in wiis man.

Mei Doede van der Meer op de bok en yn de wein it jonge spul fan de Bazuin Oentsjerk.

Pier Rispens moast mei de trombone in protte  romte hawwe, derom is hy de lêste wize man.

Elkenien in hiel geweldich Krystfeest tawinske en hâld do dy oan de Rutte regeltjes.

 

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten