U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Kkrystbeam op de Mûneinsterhoeke.

 

Spitich, spitich, spitich hawwe wy in moaie beam foar by de klok op it plein en dan binne der minsken yn munein dy 't tinke "Dy is fan mij(n)"
Handich foar dekoraasje yn hûs,
Mar kom op sis sykje earne oars wat foar thús.

 

Troch de ploech fan it Thomashûs wurd der al jieren in krystbeam helle by Jan en Rennie út de foartûn. Dizze kear wie it in swiere knaap en dêrom moast Frank syn fêste ambachtlike feint der ek efkes derby roppe, mei de antieke boulift.
Sa as oltiid komt de stroom foar de lampkes út de âlde VIVO, hjaa dat wie foarhinne sa, de winkel fan Tsjalling en Sjoukje Oegema en alhiel fergees.

Wy krigen ek al fragen, gebeurt der fierders ek noch wat ??

Wy witte dus fan neat, mar wat wy wol witte dat wy foar folgjend jier wat aardigs wolle organisearjen mei in lytse krystmerk live muzyk fjoer en echte Krystman.

 

Wy winsken jo allegearre in hiel fyn Krystfeest in Mûnein Readtsjerk.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten