U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Onthulling icoon in ’t Readtsjerkje

 
( argyf foto 2017 )

In opdracht van de Stifting ta Behâld fan ’t Readtsjerkje heeft kunstenares Wies van der Meer uit Lekkum een icoon gemaakt. De icoon bevat een beeltenis van St. Martinus en is daarmee bedoeld als een verbinding met de geschiedenis van ’t Readtsjerkje dat ooit is gesticht als een (katholiek) kerkje gewijd aan de Heilige Martinus.

 Op zaterdag 10 november a.s. zal de icoon worden onthuld door burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel. Tijdens de bijeenkomst zal de kunstenares nader in gaan op de symboliek van de door haar vervaardigde icoon.
 

( argyf 2014 )

Gerbrich Gerbrandy zal het historisch perspectief toelichten en ook burgemeester Agricola zal een korte speech af steken.
Om 10.00 uur is de ontvangst met koffie. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

 

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten