U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Henk en Hiltsje hawwe de skjipkes op it droeche.

  

Bulten gers ynt lân, mar it is oeral dweil troch wiet, ik mat der hast mei op swimles seit ús doarpshobby boer Henk Heida.
Sa as altiid giet Henk mei syn fee in slach troch it lân, om sjen te litten wer 't de freding stiet en hy beert en sweert dan hoefolle stroom der wol net op de skriktried stiet.

 
At de raam him no in triuw joen hat is net hiel dúdlik, mar hy lei hast oer de wereld.

 

 

No dat wie net sa, mar der rint in touwke by dy 't hy fan jongs of ôf grut brocht hat en dat beesje mat else keer even oanhelle wurde.
In aai oer de kop is al genoch en dan giet der syn gong wol wer.
Wie binne gjin buorren, mar matte wol mei syn allen troch de tiid en sa halde de skiep fan Henk en Hiltsje droeche fuotten.

De Mounestien

Het dorpshuis De Mounestien is er voor de inwoners van Readtsjerk en Munein en andere belangstellenden die er gebruik van willen maken.

 meer weten

't Readtsjerkje

Met wijdse vergezichten aan de noordoostzijde en het 'smûkskaadzjend beamtegrien' van de Trynwâlden aan de zuidwestkant staat er al eeuwenlang een bijzonder kerkje in Readtsjerk: het Roodkerkje.

meer weten

OBS Tt Kruired

Op It Kruirêd proberen wij kinderen alle kansen te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Iedereen is er welkom met zijn eigen waarden, levensovertuiging en geloof. Er is respect voor ieders mening en overtuiging. Samen met de ouders hebben wij gekozen voor het
‘Ervarings Gericht Onderwijs’ (EGO).

meer weten